Turvallisuutta työntekijöiden aloitteesta

Aktiivisella työllä ja tinkimättömällä asenteella on päästy tulokseen, jossa tapaturmataajuus on Valtasiirrossa jatkuvasti parantunut.

Henkilöstön turvallisuus taataan jatkuvalla työympäristön, työtapojen, suojainten ja konekannan kehittämisellä sekä tehtäväkohtaisilla koulutuksilla. Työkohteissa toteutetaan riskikartoituksia ja vaaratilanteista raportoidaan. Ne myös tutkitaan tarkasti. 

Turvallisuuskehitys jokaisen vastuulla

Henkilöstö on aktivoitunut kirjaamaan vaara- ja läheltä piti -tilanteita. Yhtiö ottaa raportteihin kantaa nopeasti ja kannustaa tekemään parannusehdotuksia. Mitä enemmän asioita pidetään esillä ja niistä keskustellaan rakentavasti, sitä enemmän on nähtävissä positiivista kehitystä työturvallisuusasenteissa. Teollisuuspuistoissa käsiteltävistä materiaaleista johtuen Valtasiirron työsuojainvalikoima on kattava ja niiden käyttöä valvotaan alueilla tarkasti. Työntekijöillä on iso rooli turvallisuustavoitteisiin yltämisessä. Henkilöstöltä odotetaan aloitteita, joita käsitellään vuoden mittaan useita.

Valtasiirrossa turvallisuus on osa normaaleja päivittäisiä työtehtäviä. Rutiiniksi se on muuttunut jokaisen työntekijän asenteessa, mutta kehittäminen jatkuu kuitenkin päättymättömänä prosessina.